JELLO (4)    GMRY INTAKE ITEMS (126.8)

Name Value
NAME JELLO
VOLUME 75
INPUT TYPE