NON-ROMAN CATHOLIC (130)    RELIGION (13)

Name Value
NAME NON-ROMAN CATHOLIC
CODE 60