YUGOSLAVIA CONFLICT (8)    POW PERIOD (22)

Name Value
NAME YUGOSLAVIA CONFLICT
ABBREVIATION YUGOSLAVIA
SYNONYM
  • KOSOVO