OT/CT on Premium T&L (9)    TIME REMARKS (457.4)

Name Value
DESCRIPTION OT/CT on Premium T&L
CODE 9
UPPERCASE NAME OT/CT ON PREMIUM T&L
APPLICABLE TYPES OF TIME OT CT RG