MCG/2.48ML (1031)    DRUG UNITS (50.607)

Name Value
NAME MCG/2.48ML