%WW (49)    DRUG UNITS (50.607)

Name Value
NAME %WW