MCG/0.5ML (816)    DRUG UNITS (50.607)

Name Value
NAME MCG/0.5ML