MCG/0.6ML (961)    DRUG UNITS (50.607)

Name Value
NAME MCG/0.6ML