MILD (45)    BLOOD BANK UTILITY (65.4)

Name Value
NAME MILD
SCREEN DONOR REACTION
FULL NAME MILD REACTION