L2070 (609)    PROSTHETIC HCPCS (661.1)

Name Value
HCPCS L2070
SHORT NAME HKAFO TORSION UNILAT ROT STR
CPT File: 81, IEN: 104840
ITEM
  • HKAFO TORSION UNILAT ROT S/COMMERCIAL
STATUS ACTIVE
NPPD REPAIR CODE R40
NPPD NEW CODE 400 B
DESCRIPTION
  • HKAFO, TORSION CONTROL, UNILATERAL ROTATION STRAPS, PELVIC BAND/BELT