CLINICAL LEXICON/1.0 (197)    NOIS MODULE/VERSION (7105.4)

Name Value
NAME CLINICAL LEXICON/1.0
VERSION TYPE (current version)
NAMESPACE GMPT
NAMING CONVENTION LEX
PACKAGE CLINICAL LEXICON
SYNONYMS
  • SYNONYM:   LEXICON
CLIENT LOOKUP
  • Clinical Lexicon 1.0
  • LEX - Clinical Lexicon 1.0
  • GMPT - Clinical Lexicon 1.0
  • Lexicon - Clinical Lexicon 1.0