CLINICAL LEXICON/2.0 (345)    NOIS MODULE/VERSION (7105.4)

Name Value
NAME CLINICAL LEXICON/2.0
VERSION TYPE (current version)
NAMESPACE GMPT
NAMING CONVENTION LEX
PACKAGE CLINICAL LEXICON
CLIENT LOOKUP
  • Clinical Lexicon 2.0
  • LEX - Clinical Lexicon 2.0
  • GMPT - Clinical Lexicon 2.0