MSA (1)    HL7 SEGMENT TYPE (771.3)

Name Value
ABBREVIATED NAME MSA
FULL NAME Message Acknowledgement
VERSION