ZSD (120)    HL7 SEGMENT TYPE (771.3)

Name Value
ABBREVIATED NAME ZSD
FULL NAME VA Subscription Update
VERSION