ZTA (47)    HL7 SEGMENT TYPE (771.3)

Name Value
ABBREVIATED NAME ZTA
FULL NAME VA Temporary Address
VERSION