Home   Package List   Routine Alphabetical List   Global Alphabetical List   FileMan Files List   FileMan Sub-Files List   Package Component Lists   Package-Namespace Mapping  
Routine: DDW

DDW.m

Go to the documentation of this file.
DDW ;SFISC/PD KELTZ-SCREEN EDITOR MAIN ROUTINE ;24MAR2006
 ;;22.2;VA FileMan;;Jan 05, 2016;Build 42
 ;;Per VA Directive 6402, this routine should not be modified.
 ;;Submitted to OSEHRA 5 January 2015 by the VISTA Expertise Network.
 ;;Based on Medsphere Systems Corporation's MSC FileMan 1051.
 ;;Licensed under the terms of the Apache License, Version 2.0.
 ;
MAIN N DX,DY,IOTM,IOBM
 I '$D(DIQUIET) N DIQUIET S DIQUIET=1
 I '$D(DIFM) N DIFM S DIFM=1 D INIZE^DIEFU
 ;
 D INIT I $G(DDWERR) K DDWERR Q
 D ^DDWT1,END
 Q
 ;
EDIT(DIC,DDWFLAGS,DIWETXT,DIWESUB,DDWRW,DDWC,DDWTM,DDWBM,DDWLMAR,DDWRMAR,DDWAUTO,DDWTAB) ;DDWRW=ROW #
 N DWHD,DWLC,DDWEDIT,DDWRWSET
 S DDWEDIT=1,DDWRWSET=1 ;WE MEAN IT
 G MAIN
 ;
MSG(DDWX) ;Write message
 S DY=$G(DDWBM,IOSL)-1,DX=0 X IOXY
 W $P(DDGLCLR,DDGLDEL)_$G(DDWX)
 I $G(DDWX)="",$D(DDWMARK) D IND^DDW7(1)
 Q
 ;
INIT ;Setup, initialize variables
 N X,DDWI K DIERR
 D INIT^DDGLIB0() G:$G(DIERR) ERR
 I $P(DDGLED,DDGLDEL,2)_$P(DDGLED,DDGLDEL,3)_$P(DDGLED,DDGLDEL,4)="" D TRMERR^DDGLIB0("Set Top and Bottom Margins, Delete Line, and Insert Line") G ERR
 ;
 G:'$D(DIC) FERR
 S DDWDIC=$$CREF^DILF(DIC)
 S X="S X="_DDWDIC D ^DIM G:'$D(X) FERR
 G:'$D(@DDWDIC) FERR
 S DDWDIC=$NA(@DDWDIC)
 S DIC=$$OREF^DILF(DDWDIC)
 ;
 I IOSL>100 S DDWIOSL=IOSL,IOSL=24
 S IOTM=$G(DDWTM,1)+2,IOBM=$G(DDWBM,IOSL)-3
MAR I IOBM-IOTM<3 D BLD^DIALOG(202,$$EZBLD^DIALOG(831)) G ERR ;**'TOP & BOTTOM'
 ;
 S:'$G(DDWLMAR) DDWLMAR=1 S:'$G(DDWRMAR) DDWRMAR=74
 I DDWRMAR'>DDWLMAR!(DDWLMAR>231)!(DDWRMAR>245) D BLD^DIALOG(202,"Left and/or Right Margin") G ERR
 ;
 D:$D(DDW("IN"))[0 GETKEY^DDWK
 ;
 D CLR
 W:$P(DDGLED,DDGLDEL,2)]"" @$P(DDGLED,DDGLDEL,2)
 X DDGLZOSF("EOFF"),DDGLZOSF("TRMON")
 ;
 K DDWL,^TMP("DDW",$J),^TMP("DDW1",$J)
 S (DDWA,DDWSTB,DDWSTAT)=0,DDWBF="0010"
 ;
 S DDWREP=$G(DDWFLAGS)["R"
 S DDWRAP=$G(DDWFLAGS)'["M"
 I 'DDWRAP D
 . S DDWLMAR(1)=DDWLMAR,DDWLMAR=1
 . S DDWRMAR(1)=DDWRMAR,DDWRMAR=245
 ;
 I '$G(DDWRW),$G(DDWRW)'="B" S DDWRW=1
 I '$G(DDWC),$G(DDWC)'="E" S DDWC=1
 ;
 S DDWTO=DTIME
 S DDWOFS="0^20^^1",$P(DDWOFS,U,3)=IOM-$P(DDWOFS,U,2)
 S DDWMR=IOBM-IOTM+1
 ;
 S:$G(DDWTAB)="" DDWTAB="+8"
 S DDWRUL=$$RULER^DDW2(DDWTAB)
 ;
 I $G(DDWAUTO) D
 . N DDWX,DDWERR
 . S (DDWAUTO,DDWX)=$E(DDWAUTO,1,15)
 . D AUTOVAL^DDW1
 . I $D(DDWERR)#2!($G(DDWAUTO)'>0) K DDWAUTO Q
 . S DDWAUTO("H")=$H
 . S DDWAUTO("S")=DDWAUTO*60
 E  K DDWAUTO
 Q
 ;
RESET ;Reset terminal and cleanup
 K DIERR D INIT^DDGLIB0() D:$G(DIERR) MSG^DIALOG("BW")
 W $P($G(DDGLVID),DDGLDEL,10)
 ;
END ;Cleanup
 S:$D(DDWIOSL)#2 IOSL=DDWIOSL
 I $P(DDGLED,DDGLDEL,2)]"" D
 . S IOTM=1,IOBM=$S($D(IOSL)#2:IOSL,1:24) W @$P(DDGLED,DDGLDEL,2)
 D CLR
 ;
 K DDW,DDWA,DDWBF,DDWC,DDWCHG,DDWCNT,DDWDIC,DDWED,DDWFIN,DDWFIND,DDWHLOG
 K DDWIOSL,DDWL,DDWMARK,DDWMR,DDWN,DDWOFS,DDWQ,DDWRAP,DDWREP
 K DDWRUL,DDWRW,DDWSTAT,DDWSTB,DDWTC,DDWTO
 K ^TMP("DDW",$J),^TMP("DDW1",$J),^TMP("DDWH",$J)
 I $$ROUEXIST^DILIBF("XPDUTL"),$$VERSION^XPDUTL("XU")>7.1
 E  K ^TMP("DDWB",$J)
 ;
 ;D:'$D(DIWE) X^DIWE
 I $D(DDS) D
 . D:$D(DIWESW) KILL^DDGLIB0("K")
 E  D KILL^DDGLIB0($G(DDWFLAGS))
 Q
 ;
CLR ;Clear screen
 I $G(DDWTM,1)=1,$G(DDWBM,IOSL)=IOSL W $P(DDGLCLR,DDGLDEL,2)
 E  D
 . S DX=0
 . F DY=$G(DDWTM,1)-1:1:$G(DDWBM,IOSL)-1 X IOXY W $P(DDGLCLR,DDGLDEL)
 Q
 ;
FERR ;File input parameter error
 D BLD^DIALOG(202,"File")
 D ERR
 Q
 ;
ERR ;Error during setup
 W $C(7),! D MSG^DIALOG("BW") W !
 D KILL^DDGLIB0()
 S DDWERR=1
 Q